Hình ảnh Sinh Nhật Lần 9 Vietcaravan

Một số hình ảnh sinh nhật lần 9 Vietcaravan tại Villa Desol Resort 4 sao  Phan Thiết, Ngày khởi hành: 7h00 AM ngày 2/9. Dành cho thành viên trong và ngoài diễn đàn.

Khởi hành: 


r1-9.jpg

r1-14.jpg

r1-36.jpg

r1-42.jpg

r1-43.jpg

r1-45.jpg

r1-83.jpg

MasterChef:

r2-2.jpg

r2-7.jpg

Tay lái lụa: 

r2-62.jpg

Gala dinner:

r2-2.jpg

r2-3.jpg

r2-4.jpg

r2-8.jpg

Các bác có thể xem full Hình ảnh tại đây