Cùng chia sẽ cùng các bé làng Chăm [Caravan tâm Linh]

Cùng chia sẽ cùng các bé...

– Địa điểm họp đoàn : Lầu 6 tòa nhà Bảo Việt 233 Đồng Khởi Q.1 ( Cạnh tòa nhà Metropolitan HSBC, nhà thờ Đức Bà), đậu xe honda tại...
Xem Thêm