10.000 ca tử vong tại Mỹ vì không thắt dây an toàn