Á – Âu hội tụ, Thổ Nhĩ Kỳ nơi “ngã tư của các nền văn minh”