Author - Hung Le

Hành trình Caravan “Happy New Year”

Hành trình Caravan “Happy New Year 2019″ được mô tả ngắn gọn trong 60” của clip này về nhưng cung đường mà các thành viên của diễn đàn Vietcaravan.com [...]

Hành trình Caravan Happy New Year 2019

Hành trình Caravan Happy New Year 2019, clip 60” mô tả ngắn gọn lộ trình mà đoàn xe cùng những thành viên của diễn đàn Vietcaravan.com đã tham gia. Link [...]

Caravan Happy New Year 2019

Caravan Happy New Year 2019 – Thời gian từ 28/12/2018 – 01/01/2019 (4 Ngày) – Đoàn gồm 38 xe, hơn 120 thành viên. – Lộ trình: SG – Dalat – Ninh Chữ [...]