Bản độ Porsche Panamera 4S 2017 có giá gần 10,5 tỷ đồng tại Việt Nam