BMW X7 i-Performance Concept – Lộ diện những hình ảnh đầu tiên