Cẩm nang du lịch Argentina, đất nước có nền văn hóa lâu đời