Cận cảnh BMW M5 First Edition với số lượng chỉ 500 xe trên toàn thế giới