Chi tiết Corolla Altis X 2017 vừa ra mắt có giá 592 triệu đồng