CHIẾC LIMO CHỐNG ĐẠN ĐẶC BIỆT CỦA TỔNG THỐNG PUTIN LĂN BÁNH