Chiêm ngưỡng dàn xe Yamaha FJR1300P của đoàn hộ tống Việt Nam