Chiêm ngưỡng đoàn xe hộ tống thủ tướng Canada tại Việt Nam