Chính thức mở cửa Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2017