Concept Indian FTR1200 – Mẫu xe tracker cổ điển mạnh mẽ