Công bố dự án du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Vũng Tàu Regency