Đẩy nhanh triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII