Đến Philippines, nhất định phải xăm mình tại nữ nghệ nhân 100 tuổi