Điểm mặt những mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 10 tại Việt Nam