Ferrari F40 chạy hơn 300 dặm/h trên đường cao tốc ở Nhật