Ford Ranger Raptor 2018 sẽ có mặt tại Thái Lan vào năm sau