Hình ảnh trại hè 14,15/7/2012 Tại KDL Mỹ Lệ – Bình Phước