Hơn 800 khách dự mở bán The Sapphire Residence Hạ Long