Honda Civic Turbo tiếp tục giảm giá chỉ còn 848 triệu đồng