Hyundai Kona có ngoại hình độc đáo với giá bán từ 485 triệu đồng