Khai mạc Lễ hội Ok Om Bok – Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng lần thứ 3