Khai trương dịch vụ xe tham quan du lịch tại Vũng Tàu