Lacoste thay thế logo cá sấu trên áo polo bằng 10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng