Lexus LS 2018 chuẩn bị ra mắt với giá từ 1,7 tỷ đồng