LEXUS LX570 SUPERIOR ra mắt với giá 5 tỷ đồng tại Trung Quốc