Loạt xe cổ từ Anh sang Việt Nam để chạy hành trình xuyên Đông Nam Á