LỖI THƯỜNG GẶP Ở CÁC DÒNG ÔTÔ PHỔ THÔNG TẠI VIỆT NAM