Mazda 6 sẽ được bán thanh lý ra với giá chỉ từ 830 triệu đồng