Mercedes-Benz G65 AMG Final Edition có giá bán từ 8,3 tỷ đồng.