Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe sang vì nguy cơ cháy tại Việt Nam