Mini Caravan tết trung thu 2013 cho các bé 15-09-2013 (Chủ Nhật) Tại Hoa Viên tám Quỳnh- Bình Dương