Mitsubishi Pajero Sport 2018 ra mắt tại Anh với giá bán từ 1,1 tỷ đồng