Mitsubishi Pajero Sport GT 2017 sẽ bổ sung thêm công nghệ mới