Ngắm ‘thủy quái’ hàng không triệu đô ở vịnh Hạ Long