Ngành đường sắt vẫn còn hơn 170.000 vé tàu Tết trên tuyến Bắc-Nam