Piaggio Việt Nam có thêm phiên bản màu Carbon cho Sprint 2018