Porsche Cayenne Turbo 2018 đã chính thức ra mắt với giá bán từ 3,8 tỷ đồng