Porsche Việt Nam tổ chức sự kiện lớn kỷ niệm 10 năm ra mắt