Product Tag - caravan

 • 0 out of 5

  Khám Phá Đông Tây Nước Mỹ Trên Cung Đường Huyền Thoại- Route 66

  NGÀY 1 : TP.HCM – TOKYO

  NGÀY 2 : TOKYO – WASHINGTON D.C – ST. LOUIS (MO)

  NGÀY 3 : ST. LOUIS – THAM QUAN

  NGÀY 4 : ST. LOUIS – SPRINGFIELD (339KM)

  NGÀY 5 : SPRINGFIELD – TULSA – OKLAHOMA (479KM)   

  NGÀY 6 : OKLAHOMA – AMARILLO (479KM)

  NGÀY 7 :  AMARILLO – ALBUQUERQUE (468KM)

  NGÀY 8 : ALBUQUERQUE- DURANGO- SAN JUAN NATIONAL FOREST- SILVERTON- OURAY (316KM)

  NGÀY 9 : OURAY – MOAB – ARCHES UTAH (239KM)

  NGÀY 10 : MOAB – HỒ MUỐI SALT LAKE (379KM)

  NGÀY 11 : SALT LAKE – ZION NATIONAL PARK – SPRINGDALE (489KM)

  NGÀY 12 : SPRINGDALE – LAS VEGAS (256KM)

  NGÀY 13 :  LAS VEGAS – LOS ANGELES (339KM)

  NGÀY 14 : LOS ANGELES – CHIA TAY

  NGÀY 15: TOKYO – TP.HCM

 • 0 out of 5

  CARAVAN ĐÔNG NAM HOA KỲ

  NGÀY 1TP.HCM – DOHA

  NGÀY 2DOHA –  WASHINGTON D.C

  NGÀY 3 WASHINGTON DC – THAM QUAN

  NGÀY 4 –  WASHINGTON DC – SHENANDOAH NATIONAL PARK (350KM, 3.5HR LÁI XE)

  NGÀY 5 – : SHENANDOAH NATIONAL PARK – RICHMOND (200KM, 2HR LÁI XE)   

  NGÀY 6 –  NORFOLK – WILMINGTON (400KM, 4HR LÁI XE) 

  NGÀY 7 –  WILMINGTON – SAVANNAH (500KM, 4.5HR LÁI XE)

  NGÀY 8 – SAVANNAH – ORLANDO (450KM, 4HR LÁI XE)

  NGÀY 9 – ORLANDO – MIAMI (380KM, 3.5HR LÁI XE)

  NGÀY 10 –  MIAMI – FLORIDA – THAM QUAN

  NGÀY 11 – MIAMI – KEY WEST (270KM, 3HR LÁI XE)

  NGÀY 12 – KEY WEST – MIAMI – DOHA

  NGÀY 13 – DOHA – TP.HCM– KẾT THÚC