Tag - Từ Thiện "Xuân Yêu Thương" 2012

Từ Thiện “Xuân Yêu Thương” 2012

Tổng cộng nhận được tiền ủng hộ từ các thành viên : 66.700.000 đ Tổng chi : 65.207.000 đ BÁO CÁO CHI TIẾT TỔNG CHI : 1.Quà : -3.040 phần :12.100.000. -Giấy +dây gói [...]