Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Daegu (Hàn Quốc) tăng cường hợp tác