Thành viên VietCaravan ‘rước’ cùng lúc hai xe Mercedes-Benz tại Vietnam Star