Thư giãn và thưởng ngoạn ở sân bay Mỹ, tại sao không?