Thủ tướng: Tiềm năng phát triển du lịch của Bắc Kạn rất lớn