Tiền Giang tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp với quy mô lớn